Zpět na hlavní stranu Mgr. Petra Zajíčková

Lektorování

Komunikační dovednosti

Výukové kurzy

Školení a semináře

Firemní vzdělávání

Mediální tréninky

Workshopy

Kurzy

Rétorika a mluvený projev

Příprava na vystoupení, technika projevu

Práce s hlasem, osobnost řečníka

Zbavení se trémy, upoutání publika

 

Nonverbální komunikace – Řeč těla

Prostorové vzdálenosti

Gesta, mimika, dotyky

Postoje, držení těla, způsob chůze                 

Konzultace

Komunikace a PR

Komunikace s médii

Konference

Prezentace

Mediální plány a tiskové zprávy

Copywriting

Jazykové korektury

 

Vytvořil Jan Červený